MİSYONUMUZ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektörlük Makamı ‘na bağlı olarak Ortak Dersler Koordinatörlüğü çatısı altında eğitim-öğretim vermekte olan Güzel Sanatlar Bölümü, kendi alan öğrencisi olmamasından kaynaklı olarak servis dersleri vermektedir. Bu bağlamda da öğrencilerin seçmeli müzik dersi olarak talep ettikleri müzik derslerinde, öğrencilerin başta bulundukları bölgenin sosyo-kültürel müzik yapısı olmak üzere, ulusaldan evrensele doğru bir müzik kültürü edinmeleri doğrultusunda, görsel ve işitsel desteklerle müzik kültürü kazanımı sağlamaları bölümün misyonunu ifade etmektedir. Yine bu hedef doğrultusunda Müzik-Kültür ilişkisi, Genel Müzik Tarihi, Türk Müziği Tarihi, Batı Müziği Tarihi, Genel Müzik Bilgileri, Çalgı Eğitimi, Koro Dersleri (THM, TSM) vb. gibi ders içerikleri ile kazanımların elde edilmesi sağlanmaktadır.

Son Güncelleme: 2019-05-31 08:57:53

                                                             Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023